Thức ăn hỗn hợp cho vịt siêu thịt từ 22 ngày- xuất chuồng V5420T

分类: , Product Brand:

Đóng gói : 25kg
Nơi sản xuất : ATN(VN) , ANT(LA), ANT (MV), ANT (HN)
Thức ăn dành cho: Vịt thịt
Giá: Liên hệ

Chia sẻ : 

Sản Phẩm Liên Quan