Thức an hỗn hợp dành cho cá da trơn B01

Categories: , Product Brand:

Đóng gói : 10kg
Nơi sản xuất : ATN(VN) , ANT(LA), ANT (MV), ANT (HN)
Thức ăn dành cho: Cá Tra-Basa
Giá: Liên hệ

Chia sẻ :