Thức ăn hỗn hợp cho heo lai, heo nội từ 30kg- 60kg B103L

Categories: , Product Brand:

Đóng gói : 25kg
Nơi sản xuất : ATN(VN) , ANT(LA), ANT (MV), ANT (HN)
Thức ăn dành cho: Heo lai, heo nội từ 30kg – 60kg
Giá: Liên hệ

Chia sẻ :