Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 43 ngày- xuất chuồng V6420

Categories: , Product Brand:

Đóng gói : 25kg
Nơi sản xuất : ATN(VN) , ANT(LA), ANT (MV), ANT (HN)
Thức ăn dành cho: Gà thịt
Giá: Liên hệ

Chia sẻ :