Thức ăn hỗn hợp cho gà tam hoàng từ 43 ngày- xuất chuồng V6470

Categories: , Product Brand:

Đóng gói : 25kg
Nơi sản xuất : ATN(VN) , ANT(LA), ANT (MV), ANT (HN)
Thức ăn dành cho: gà thịt
Giá: Liên hệ

Chia sẻ :