Thức ăn hỗn hợp cho gà ta từ 43 ngày – xuất chuồng V6370L

Categories: , Product Brand: , ,

Đóng gói : 25kg
Nơi sản xuất : ATN(VN) , ANT(LA), ANT (MV), ANT (HN)
Thức ăn dành cho: Gà ta
Giá: Liên hệ

Chia sẻ :