thức ăn hỗn hợp cho gà ta từ 1 ngày – xuất chuồng 6470L

Category: Product Brand: , ,

Đóng gói : 25kg
Nơi sản xuất : ATN(VN) , ANT(LA), ANT (MV), ANT (HN)
Thức ăn dành cho: Gà Ta
Giá: Liên hệ

Chia sẻ :