Thức ăn đậm đặc cho gà tam hoàng từ 43 ngày – xuất chuồng V212

Category: Product Brand:

Đóng gói : 25kg
Nơi sản xuất : ATN(VN) , ANT(LA), ANT (MV), ANT (HN)
Thức ăn dành cho: Gà Tam hoàng
Giá: Liên hệ

Chia sẻ :