Thức ăn đậm đặc cho gà thịt từ 21 ngày – xuất chuồng B6000

Categories: , Tag: Product Brand: , ,

Đóng gói : 25g
Nơi sản xuất : ATN(VN) , ANT(LA), ANT (MV), ANT (HN)
Thức ăn dành cho: Gà thịt
Giá: Liên hệ

Chia sẻ :