Nhân viên ANT du lịch Miền Trung – Đoàn Kết Vững Bền

Ngày 03.04.2019 vừa qua, toàn thể nhân viên Thương Mại của ANT đã có một chuyến đi vô cùng ý nghĩa tại vùng biển Miền Trung.

Chuyến tham qua đã gắn kết tập thể ANT và nâng cao tinh thần nhân viên, đem lại một kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi người

https://www.youtube.com/watch?v=5IBBY_CIbzY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *