Hiệu quả cao từ Dự án lai tạo bò thịt BBB chất lượng cao

Qua nhiều năm triển khai, Dự án lai tạo bò thịt BBB chất lượng cao do Công ty Giống gia súc Hà Nội làm chủ đầu tư đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Hiện tại Dự án đang được triển khai tại 16 huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội; khoảng 30.000 hộ nông dân được hưởng lợi từ dự án. Tổng đàn bò tham gia Dự án là 30.000 bò cái nền trong giai đoạn 1 (2012-2018), và tăng lên 50.000 bò cái nền trong giai đoạn 2 (2019-2025).Dự án đã lai tạo được 140.000 bê lai F1 chất lượng cao, tăng năng suất đàn bò thịt lai tạo so với các giống lai trước đây từ 20% – 30%, nâng cao kỹ thuật chăn nuôi bò thịt cho nông hộ. 100% số bê F1BBB sinh ra khỏe mạnh, thích nghi với điều kiện, môi trường sống. Bê dễ nuôi, phàm ăn, lớn nhanh, tăng trọng bình quân là 26 – 28 kg/tháng.  Trong năm đầu tiên thực hiện giai đoạn 2 (2019), Dự án đã hoàn thành 100% kế hoạch chỉ tiêu phối giống cho 50.000 con bò cái có chửa.

Đặc biệt trong năm nay, Dự án cũng đã tổ chức xây dựng mô hình mẫu tạo bê F2 tại Phù Đổng, Gia Lâm quy mô 30 bò cái nền F1; bình tuyển quản lý bò cái nền đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật dự án xây dựng; triển khai mô hình mẫu là nơi để các hộ dân học tập và trao đổi kinh nghiệm…

Tỷ lệ thịt xẻ giống bò thịt tăng từ 46% lên 59-60%. Kết quả phân tích chỉ tiêu chất lượng thịt của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy thịt bò F1 BBB đạt chất lượng cao hơn các loại bò thịt khác kể cả bò thịt nhập khẩu từ Úc, Mỹ.

Giá trị sản lượng do đàn bò F1 BBB làm ra ước đạt trên 2.800 tỷ đồng; giá trị gia tăng so với giống bò thịt khác cùng thời điểm trên 1.200 tỷ đồng. Thu nhập của người nông dân khi tham gia dự án cũng tăng thêm 7-8 triệu đồng /1 bê F1 BBB so với chăn nuôi các giống bò thịt khác.

Trong năm 2019, Dự án đã xây dựng được thương hiệu bò thịt Hà Nội: được Cục Sỡ hữu trí tuệ, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng bảo hộ độc quyền về nhãn hiệu hàng hóa, nhận diện sản phẩm và mã số, mã vạch đối với sản phẩm bò thịt F1 BBB và thịt bò F1 BBB. Hiện tại để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Thủ đô dự án đã xây dựng một số cửa hàng bán riêng thịt bò BBB.

Dự án đã tạo ra trên 100.000 việc làm cho hộ nông dân, bước đầu đưa chăn nuôi bò thịt thành một nghề – mang tính sản xuất hàng hóa và chia thành từng công đoạn mang tính chuyên canh cao như: chăn nuôi bò sinh sản, nuôi gột bê F1 BBB giống, nuôi bò vỗ béo. Từ đó giảm thiểu tình trạng nông dân không có việc di chuyển vào trong thành phố kiếm việc làm. Phát triển bò thịt lai BBB cũng góp phần  thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi theo hướng hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nông hộ, góp phần tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới.

Hộ nông dân và lao động nông thôn được tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật trong việc chăn nuôi thịt bò cao sản, được đào tạo tập huấn và chăn nuôi bò thịt theo phương thức thâm canh tăng năng suất. Năm 2019, Công ty tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo nghề cho DTV; tập huấn đào tạo nghề về kỹ thuật chăn nuôi bò cho nông hộ chăn nuôi bò thịt trong vùng dự án; tập huấn giám định, bình tuyển bò cái nền…

Thành công của Dự án đã đưa Hà Nội trở thành đơn vị đầu tiên trong cả nước lai tạo, phát triển thành công giống bò F1 BBB, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm thịt bò trong nước đối với các sản phẩm nhập khẩu. Dự án hình thành sự liên kết, hợp tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi của ngành nông nghiệp Thủ đô đối với nông nghiệp các tỉnh, địa phương trong cả nước, từ đó xây dựng vành đai và nguồn cung cấp thực phẩm sạch, chất lượng cao cho nhân dân Thủ đô.

Hiện tại Dự án đang được triển khai tại 16 huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội; khoảng 30.000 hộ nông dân được hưởng lợi từ dự án. Tổng đàn bò tham gia Dự án là 30.000 bò cái nền trong giai đoạn 1 (2012-2018), và tăng lên 50.000 bò cái nền trong giai đoạn 2 (2019-2025).

Dự án đã lai tạo được 140.000 bê lai F1 chất lượng cao, tăng năng suất đàn bò thịt lai tạo so với các giống lai trước đây từ 20% – 30%, nâng cao kỹ thuật chăn nuôi bò thịt cho nông hộ. 100% số bê F1BBB sinh ra khỏe mạnh, thích nghi với điều kiện, môi trường sống. Bê dễ nuôi, phàm ăn, lớn nhanh, tăng trọng bình quân là 26 – 28 kg/tháng.  Trong năm đầu tiên thực hiện giai đoạn 2 (2019), Dự án đã hoàn thành 100% kế hoạch chỉ tiêu phối giống cho 50.000 con bò cái có chửa.

Đặc biệt trong năm nay, Dự án cũng đã tổ chức xây dựng mô hình mẫu tạo bê F2 tại Phù Đổng, Gia Lâm quy mô 30 bò cái nền F1; bình tuyển quản lý bò cái nền đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật dự án xây dựng; triển khai mô hình mẫu là nơi để các hộ dân học tập và trao đổi kinh nghiệm…

Tỷ lệ thịt xẻ giống bò thịt tăng từ 46% lên 59-60%. Kết quả phân tích chỉ tiêu chất lượng thịt của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy thịt bò F1 BBB đạt chất lượng cao hơn các loại bò thịt khác kể cả bò thịt nhập khẩu từ Úc, Mỹ.

Giá trị sản lượng do đàn bò F1 BBB làm ra ước đạt trên 2.800 tỷ đồng; giá trị gia tăng so với giống bò thịt khác cùng thời điểm trên 1.200 tỷ đồng. Thu nhập của người nông dân khi tham gia dự án cũng tăng thêm 7-8 triệu đồng /1 bê F1 BBB so với chăn nuôi các giống bò thịt khác.

Trong năm 2019, Dự án đã xây dựng được thương hiệu bò thịt Hà Nội: được Cục Sỡ hữu trí tuệ, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng bảo hộ độc quyền về nhãn hiệu hàng hóa, nhận diện sản phẩm và mã số, mã vạch đối với sản phẩm bò thịt F1 BBB và thịt bò F1 BBB. Hiện tại để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Thủ đô dự án đã xây dựng một số cửa hàng bán riêng thịt bò BBB.

Dự án đã tạo ra trên 100.000 việc làm cho hộ nông dân, bước đầu đưa chăn nuôi bò thịt thành một nghề – mang tính sản xuất hàng hóa và chia thành từng công đoạn mang tính chuyên canh cao như: chăn nuôi bò sinh sản, nuôi gột bê F1 BBB giống, nuôi bò vỗ béo. Từ đó giảm thiểu tình trạng nông dân không có việc di chuyển vào trong thành phố kiếm việc làm. Phát triển bò thịt lai BBB cũng góp phần  thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi theo hướng hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nông hộ, góp phần tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới.

Hộ nông dân và lao động nông thôn được tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật trong việc chăn nuôi thịt bò cao sản, được đào tạo tập huấn và chăn nuôi bò thịt theo phương thức thâm canh tăng năng suất. Năm 2019, Công ty tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo nghề cho DTV; tập huấn đào tạo nghề về kỹ thuật chăn nuôi bò cho nông hộ chăn nuôi bò thịt trong vùng dự án; tập huấn giám định, bình tuyển bò cái nền…

Thành công của Dự án đã đưa Hà Nội trở thành đơn vị đầu tiên trong cả nước lai tạo, phát triển thành công giống bò F1 BBB, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm thịt bò trong nước đối với các sản phẩm nhập khẩu. Dự án hình thành sự liên kết, hợp tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi của ngành nông nghiệp Thủ đô đối với nông nghiệp các tỉnh, địa phương trong cả nước, từ đó xây dựng vành đai và nguồn cung cấp thực phẩm sạch, chất lượng cao cho nhân dân Thủ đô.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *