Tiếng Việt  |   English  |   中文
Hotline : 0251 3 869 111 Fax : 0251 3 869 110 Hỗ trợ
Cơ sở vật chất - công nghệ
banner_left_news.jpg

Cơ sở vật chất - công nghệ

 

Nguyên Liệu

Để có sản phẩm tốt thì trước hết nguyên liệu phải tốt, phải đạt tiêu chuẩn, vì vậy, hàng năm ngoài việc thu mua 40% nguyên liệu tại chỗ để hạ giá thành sản phẩm thì  60% nguyên liệu còn lại phải nhâp khẩu từ nứoc ngoài để đảm bảo cả về chất lượng... và số lượng của nguyên liệu.

..., Cty Dinh Dưỡng Á Châu cho thành lập phòng phân tích để kiểm tra nguyên liệu đầu vào. Nguyên liệu trước khi thu mua sẽ được lấy mẫu đưa về phòng phân tích của Cty để phân tích các hàm lượng dinh dưỡng có trong nguyên liệu. Sau khi thấy đạt tiêu chuẩn sẽ cho lưu mẫu và lấy đó là cơ sở thu mua.Nguyên liệu thu mua về sẽ được bảo quản trong các silo để tránh bị nấm mốc.


Ngoài việc chọn lựa các nhà cung cấp uy tín hàng đầu trong nước và thế giới, Cty Dinh Dưỡng Á Châu cho thành lập phòng phân tích để kiểm tra nguyên liệu đầu vào. Nguyên liệu trước khi thu mua sẽ được lấy mẫu đưa về phòng phân tích của Cty để phân tích các hàm lượng dinh dưỡng có trong nguyên liệu. Sau khi thấy đạt tiêu chuẩn sẽ cho lưu mẫu và lấy đó là cơ sở thu mua.Nguyên liệu thu mua về sẽ được bảo quản trong các silo để tránh bị nấm mốc.