Tiếng Việt  |   English  |   中文
Hotline : 0251 3 869 111 Fax : 0251 3 869 110 Hỗ trợ
banner_nha_may.jpg
 

Thức ăn cho heo

Mã số Tên Đóng gói
THỨC ĂN HỖN HỢP CHO HEO CON
SS101 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Con Từ 7 Ngày - 20kg 5kg; 25kg
V81A Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Con Từ Tập Ăn - 15Kg 25kg
V102 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 15kg - 30kg 25kg; 40kg
B113 Thức Ăn Cải Thiện Tiêu Chảy Trên Heo Con Từ 7 Ngày - 20Kg 150g
SS102 Thức Ăn Hỗn Hợp Cao Cấp Cho Heo Thịt Từ 15Kg - 30Kg 25kg
V103 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 30kg - 60kg 25kg; 40kg
V104 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 60Kg - Xuất Chuồng 25kg
B700 Thức Ăn Hỗn Hợp Thay Thế Sữa Mẹ Cho Heo Con 10kg
V8S Thức Ăn Hỗn Hợp Đặc Biệt Dùng Cho Heo Con Từ Tập Ăn - 10Kg 2kg, 5kg, 25kg
V100 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Sữa Từ 7 Ngày - 8Kg 5kg, 25kg
V101 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Con Từ 7 Ngày - 20kg 5kg, 25kg
V101R Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Con Từ 7 Ngày - 20kg 5kg, 25kg
THỨC ĂN HỖN HỢP CHO HEO THỊT
SS102 Thức Ăn Hỗn Hợp Cao Cấp Cho Heo Thịt Từ 15Kg - 30Kg 25kg
V82RS Thức Ăn Hỗn Hợp Tăng Sức Đề Kháng Trên Heo Thịt Từ 20kg - Xuất Chuồng 5kg; 25kg
V103 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 30kg - 60kg 25kg
V104 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 60Kg - Xuất Chuồng 25kg
V887 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Đực Giống 25kg
V102R Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 15kg - 30kg 25kg
V103S Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 30kg - 60kg 25kg
B121 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ 15Kg - Xuất Chuồng 5kg, 25kg
B123 Thức Ăn Hỗn Siêu Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ Tập Ăn Đến Xuất Chuồng 5kg, 25kg
B8888F Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ Tập Ăn - Xuất Chuồng 5kg, 25kg
B1500 Thức Ăn Siêu Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ Tập Ăn - Xuất Chuồng 5kg, 25kg
THỨC ĂN HỖN HỢP CHO HEO LAI
V103 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Lai, Heo Nội Từ 30kg - 60kg 25kg
V133 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Lai, Heo Nội Từ 30kg - 60kg 25kg
B15A Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Hậu Bị, nái chửa 25kg
V833 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Lai, Heo Nội Từ 30kg - 60kg 25kg
THỨC ĂN HỖN HỢP CHO HEO NÁI
B105 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Chửa 25kg
B106 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Nuôi Con 25kg
V86RS Thức Ăn Hỗn Hợp Tăng Sức Đề Kháng Trên Heo Nái 25kg
SS866 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Nuôi Con Siêu Sữa 25kg
V105 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Chửa 25kg
V855G Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Chửa 5kg, 25kg
V106 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Nuôi Con 25kg
V866PT Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Nuôi Con 25kg
V866G Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Nuôi Con 25kg
THỨC ĂN ĐẬM ĐẶC CHO HEO
B166 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Nái Nuôi Con 5kg, 25kg