Tiếng Việt  |   English  |   中文
Hotline : 0251 3 869 111 Fax : 0251 3 869 110 Hỗ trợ
banner_nha_may.jpg
 

Thức ăn cho gà

Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Siêu Thịt Từ 22 Ngày - Xuất Chuồng

Mã số : V6380
Thương hiệu : Dachan
Nơi sản xuất : ANT (VN), ANT (LA) - Miền Nam, ANT (MV)
Thức ăn dành cho : Gà Siêu Thịt Từ 22 Ngày - Xuất Chuồng
Nguyên liệu :
Giá : Call
Lượt xem : 0
02513 869111