Tiếng Việt  |   English  |   中文
Hotline : 0251 3 869 111 Fax : 0251 3 869 110 Hỗ trợ
Nhiệm vụ

 

Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, sản xuất sản phẩm chất lượng cao nhất, giá thành thấp nhất.

- Tham gia các chương trình hỗ trợ cải thiện đời sống nông dân.

- Cam kết sản phẩm không chứa chất độc hại