Tiếng Việt  |   English  |   中文
Hotline : +84 61 3869111 : +84 61 3869111 Support
 

Thức ăn gia súc cho heo

Code Name Package
CÁM HEO CON
B700 Sữa Báu Dùng Cho Heo Con 2kg; 10kg
8S Hỗn Hợp Đặc Biệt Heo Con Từ Tập Ăn - 10Kg 2kg; 5kg; 20kg
SS101 Hỗn Hợp Heo Con Từ 7 Ngày - 20kg 5kg; 25kg
B88S Cám Heo Còi 2kg; 5kg; 20kg
V81A Cám Heo Con Từ Tập Ăn - 15Kg 25kg
V102 Hỗn Hợp Heo Thịt Từ 15kg - 30kg 25kg; 40kg
B113 Khắc Tinh Tiêu Chảy 150g
SS102 Hỗn Hợp Cao Cấp Heo Thịt Từ 15Kg - 30Kg 25kg
V103 Hỗn Hợp Heo Thịt Từ 30kg - 60kg 25kg; 40kg
V104 Hỗn Hợp Heo Thịt Từ 60Kg - Xuất Chuồng 25kg
B700 Thức Ăn Hỗn Hợp Thay Thế Sữa Mẹ Cho Heo Con 10kg
V8S Thức Ăn Hỗn Hợp Đặc Biệt Dùng Cho Heo Con Từ Tập Ăn - 10Kg 2kg, 5kg, 25kg
V100 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Sữa Từ 7 Ngày - 8Kg 5kg, 25kg
V101 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Con Từ 7 Ngày - 20kg 5kg, 25kg
V101R Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Con Từ 7 Ngày - 20kg 5kg, 25kg
CÁM CHO HEO THỊT
102 Cám Heo Lai, Heo Nội Từ 15kg - 30kg 25kg
B113 Khắc Tinh Tiêu Chảy 150g
SS102 Hỗn Hợp Cao Cấp Heo Thịt Từ 15Kg - 30Kg 25kg
V82RS Cám Hỗ Trợ Xử Lý PRRS 5kg; 25kg
V103 Hỗn Hợp Heo Thịt Từ 30kg - 60kg 25kg
V104 Hỗn Hợp Heo Thịt Từ 60Kg - Xuất Chuồng 25kg
V887 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Đực Giống 25kg
V102R Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 15kg - 30kg 25kg
V103S Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 30kg - 60kg 25kg
B121 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ 15Kg - Xuất Chuồng 5kg, 25kg
B123 Thức Ăn Hỗn Siêu Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ Tập Ăn Đến Xuất Chuồng 5kg, 25kg
B8888F Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ Tập Ăn - Xuất Chuồng 5kg, 25kg
B1500 Thức Ăn Siêu Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ Tập Ăn - Xuất Chuồng 5kg, 25kg
CÁM HỖN HỢP CHO HEO LAI
102 Cám Heo Lai, Heo Nội Từ 15kg - 30kg 25kg
V103 Cám Heo Lai, Heo Nội Từ 30kg - 60kg 25kg
104 Cám Heo Lai, Heo Nội Từ 60Kg - Xuất Chuồng 25kg
V133 Cám Heo Lai, Heo Nội Từ 30kg - 60kg 25kg
B15A Hỗn Hợp Heo Nái Hậu Bị 25kg
V833 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Lai, Heo Nội Từ 30kg - 60kg 25kg
CÁM CHO HEO NÁI
B105 Hỗn Hợp Heo Nái Chửa 25kg
B106 Hỗn Hợp Heo Nái Nuôi Con 25kg
V86RS Thức Ăn Heo Nái Xử Lý PRRS 25kg
SS866 Hỗn Hợp Heo Nái Nuôi Con Siêu Sữa 25kg
V105 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Chửa 25kg
V855G Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Chửa 5kg, 25kg
V106 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Nuôi Con 25kg
V866PT Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Nuôi Con 25kg
V866G Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Nuôi Con 25kg
THỨC ĂN GIA SÚC ĐẬM ĐẶC CHO HEO
B166 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Nái Nuôi Con 5kg, 25kg

Thức ăn gia súc cho gà

Code Name Package
THỨC ĂN GIA SÚC CHO GÀ ĐẺ
B3210 Gà Đẻ Từ 01 Ngày - 8 Tuần 25kg
H322 Gà Đẻ Từ 01 Ngày - 8 Tuần 25kg
H3310 Gà Hậu Bị Từ 9 - 17 Tuần 25kg
H333 Gà Hậu Bị Từ 9 - 17 Tuần 25kg
B311 Cám Cho Gà Đẻ Giống Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
B3410 Cám Cho Gà Đẻ Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
B3510 Cám Cho Gà Đẻ Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
H355 Cám Cho Gà Đẻ Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
B3300 Đậm Đặc Gà Hậu Bị Từ 9 - 17 Tuần 25kg
3500D Đậm Đặc Gà Đẻ Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
H655 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Đẻ Giống Siêu Thịt Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
B3500 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Gà Đẻ Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
H3910T Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Đẻ Giống 25kg
THỨC ĂN GIA SÚC CHO GÀ THỊT
B6000 Đậm Đặc Gà Thịt Từ 21 Ngày - Xuất Chuồng 25kg
V201 Gà Thịt Từ 1 - 21 Ngày 25kg
V202 Gà Thịt Từ 22 - 42 Ngày 25kg
6280D Gà Siêu Thịt Từ 1 - 21 Ngày 25kg
V6380 Gà Siêu Thịt Từ 22 Ngày - Xuất Chuồng 25kg
V203 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Thịt Từ 43 ngày - xuất chuồng 25kg
H633 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Giống Siêu Thịt Hậu Bị Từ 7 - 15 tuần 25kg
H355S Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Giống Siêu Thịt Hậu Bị Từ 7 - 15 tuần 25kg
H6280S Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Siêu Thịt Từ 1 - 21 Ngày 25kg
THỨC ĂN CHO GÀ TA, GÀ TAM HOÀNG
V211 Gà Tam Hoàng Từ 01 - 42 Ngày 25kg
V212 Gà Tam Hoàng Từ 43 Ngày - Xuất Chuồng 25kg
V6370 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Tam Hoàng Từ 43 Ngày - Xuất Chuồng 25kg
V6370L Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Ta Từ 43 Ngày - Xuất Chuồng 25kg

Thức ăn gia súc cho cút

Code Name Package
THỨC ĂN GIA SÚC CHO CÚT ĐẺ
No product
THỨC ĂN GIA SÚC CHO CÚT THỊT
No product
THỨC ĂN CHO CÚT
B701 Cút Con Từ 1 Ngày - 5 Tuần 25kg
B702 Cút Đẻ Giai Đoạn Đẻ Trứng 25kg