Tiếng Việt  |   English  |   中文
Hotline : +84 61 3869111 : +84 61 3869111 Support
Tin tuyển dụng
banner_left_news.jpg
 
anh_cong_tyok

Tuyển dụng tháng 09/2012 - ANT(HN)

13:36 | 27/03/2013

Vị trí tuyển dụng:

- Nhân viên thương mại: 5 người.

- Nhân viên kỹ thuật: 5 người.


 
nguoiduatin_tuyendung

Tuyển dụng tháng 04/2012

10:36 | 20/04/2012

ádggggggggggggggg
Search date :   from   to