Tiếng Việt  |   English  |   中文
Hotline : +84 61 3869111 Fax : +84 61 3869110 Support
 

Thức ăn gia súc cho heo

Code Name Package
CÁM HEO CON
V801R Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Con (Từ 7 Ngày - 20kg) 25kg
V801R Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Con (Từ 7 Ngày - 20kg) 5kg, 25kg
B700 Sữa Báu Dùng Cho Heo Con 2kg; 10kg
V8S Hỗn Hợp Đặc Biệt Cho Heo Con 2kg; 5kg; 20kg
V801 Thức Ăn Cho Heo Con (Từ 7 Ngày - 15kg) 5kg; 25kg
SS801 Thức Ăn Hỗn Hợp Siêu Cấp Từ 7Ngày - 20Kg 25kg
B88S Cám Heo Còi 2kg; 5kg; 25kg
V81A Cám Heo Con Từ Tập Ăn - 15Kg 25kg
B113 Khắc Tinh Tiêu Chảy 150g
881 Heo con tập ăn (từ 8kg - 15kg) 5 kg
881R Cám heo con từ tập ăn (từ 8kg - 15kg) 5 kg
B101/V101 Cám cho heo con tập ăn (từ 7 ngày ~ 15 kg) 5 kg
B700 Sữa báu dùng cho heo con 5 kg
B801/V801 Cám kim hợi cho heo con (8kg ~ 15kg) 5 kg
B88S Cám heo còi 5 kg
V101R Cám cho heo con tập ăn (từ 8kg ~ 15kg) 5 kg
V801PT Cám heo con sau cai sữa 1 tuần 5 kg
V801R Cám kim hợi cho heo con (8kg ~ 15kg) 5 kg
V81A Cám heo con từ tập ăn - 15kg 5 kg
V8S HH đặc biệt cho heo con (7ngày ~ 8kg) 5 kg
V82RS Cám Hỗ Trợ Xử Lý PRRS 5kg; 25kg
V801PT Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Con Từ 7 Ngày - 20kg 25kg
V800 Hỗn Hợp Cho Heo Sữa Từ 7 Ngày - 8Kg 5kg, 25kg
CÁM CHO HEO THỊT
B8888 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ 15kg - Xuất Chuồng 5kg, 25kg
B8246 Thức Ăn Cao Cấp Cho Heo Thịt Từ Tập Ăn - Xuất Chuồng 5kg, 25kg
B8244 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ Tập Ăn - Xuất Chuồng 5kg, 25kg
SS802 Thức Ăn Cho Heo Tăng Trưởng (Từ 15kg - 30kg) 25kg
802 Heo Thịt (15kg-30kg) 25kg; 40kg
803 Heo Thịt (30kg-60kg) 25kg; 40kg
804 Heo Thịt (60kg-xuất chuồng) 25kg
882) Heo thịt (từ 15kg - 30kg) 5 kg
883 Heo thịt (từ 30kg - 60 kg) 5 kg
884 Heo thịt (từ 60 kg - xuất chuồng) 5 kg
882R Heo thịt (từ 15kg - 30kg) 5 kg
883S Heo thịt (từ 30kg - 60 kg) 5 kg
B102/V102 Cám cho heo thịt (từ 15kg ~ 30kg) 5 kg
B103/V103 Cám cho heo thịt (từ 30kg ~ 60kg) 5 kg
B104/V104 Cám cho heo thịt (từ 60kg ~ xuất chuồng) 5 kg
B113 Khắc tinh tiêu chảy (túi 150g) 5 kg
B133/V133 Cám tạo nạc (từ 15kg - xuất chuồng) * 20kg/bao 5 kg
B802/V802 Cám khỏe mạnh cho heo (15kg ~ 30kg) 5 kg
V82RS Thức Ăn Hỗn Hợp Tăng Sức Đề Kháng Trên Heo Thịt Từ 20kg - Xuất Chuồng 5kg, 25kg
V803S Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 30kg - 60kg 5kg, 25kg
B8000 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ 15kg - Xuất Chuồng 5kg, 25kg
V887 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Đực Giống 25kg
V802 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 15kg - 30kg 25kg
V802S Thức Ăn Hỗn Hợp Cao Cấp Cho Heo Thịt Từ 15Kg - 30Kg 5kg, 25kg
V802R Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Thịt Từ 15kg - 30kg 25kg
B8888F Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Thịt Từ 15Kg - Xuất Chuồng 50kg
CÁM HỖN HỢP CHO HEO LAI
V83L Heo Lai (15kg-30kg) 25kg
83L Heo Lai (30kg-60kg) 25kg; 40kg;50kg
84L Heo Lai (60kg-xuất chuồng) 25kg
833 Cám Tạo Nạc Dành Cho Heo Thịt (15Kg-xuất chuồng) 20kg; 40kg
872) Heo lai (từ 15kg - 30kg) 5 kg
873 Heo lai (từ 60kg - xuất chuồng) 5 kg
874 Nái chửa - nái hậu bị (heo lai) 5 kg
875 Nái nuôi con - kích thích tiết sữa (heo lai) 5 kg
876 Cám tạo nạc heo thịt (từ 15kg - xuất chuồng) - bao 20kg 5 kg
888 Cám heo nái hậu bị 5 kg
B/V85A Cám cho heo lai (từ 15kg ~ 30kg) 5 kg
B102L/V102L Cám cho heo lai (từ 30kg ~ 60kg) 5 kg
B103L/V103L 5 kg
V833 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Lai, Heo Nội Từ 30kg - 60kg 25kg
CÁM CHO HEO NÁI
SS866 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Nuôn Con Siêu Sữa 25kg
V85A Heo Nái Chửa 25kg
855 Heo Nái Chửa 25kg
866 Heo Nái Nuôi Con 25kg
V86RS Thức Ăn Heo Nái Xử Lý PRRS 25kg
SS866 Cám Nái Siêu Sữa 25kg
885 Nái chửa - nái hậu bị 5 kg
886 Nái nuôi con - kích thích tiết sữa 5 kg
B105/V105 Cám hỗn hợp cho heo nái bầu 5 kg
B106/V106 Cám hỗn hợp cho heo nái nuôi con 5 kg
B855/V855 Heo mẹ vui cho heo nái chửa 5 kg
B155 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Nái Chửa, Nái Hậu Bị 5kg, 25kg
V855PT Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Chửa 25kg
V855G Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Chửa 25kg
V866G Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Heo Nái Nuôi Con 25kg
B9000 Thức Ăn Đậm Đặc Cho Heo Nái Nuôi Con 5kg, 25kg
THỨC ĂN GIA SÚC ĐẬM ĐẶC CHO HEO
8244 Đậm Đặc Heo Thịt (tập ăn-xuất chuồng) 5kg; 25kg
8246 Đậm Đặc Heo Thịt (tập ăn-xuất chuồng) 5kg; 25kg
B8846 Đậm Đặc Heo Thịt (tập ăn-xuất chuồng) 5kg; 25kg
B1500 Đậm Đặc Cao Cấp Cho Heo Choai (15Kg-50Kg) 5kg; 25kg
1550 Siêu Nạc Heo Thịt 5kg; 25kg
9000 Đậm Đặc Nái Sinh Sản 5kg; 25kg
866 Cám tăng sữa cho heo nái nuôi con 5 kg

Thức ăn gia súc cho gà

Code Name Package
THỨC ĂN GIA SÚC CHO GÀ ĐẺ
B3210 Gà Đẻ Từ 01 Ngày - 8 Tuần 25kg
H322 Gà Đẻ Từ 01 Ngày - 8 Tuần 25kg
H3310 Gà Hậu Bị Từ 9 - 17 Tuần 25kg
H333 Gà Hậu Bị Từ 9 - 17 Tuần 25kg
B311 Cám Cho Gà Đẻ Giống Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
B3410 Cám Cho Gà Đẻ Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
B3510 Cám Cho Gà Đẻ Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
H355 Cám Cho Gà Đẻ Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
B3300 Đậm Đặc Gà Hậu Bị Từ 9 - 17 Tuần 25kg
B3500 Đậm Đặc Gà Đẻ Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
H655 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Hà Đẻ Giống Siêu Thịt Từ Sơ Sản - Đào Thải 25kg
B3310 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Hậu Bị Từ 9 - 17 Tuần 5kg, 25kg
THỨC ĂN GIA SÚC CHO GÀ THỊT
H6230 Gà Thịt Từ 1 - 21 Ngày 25kg
H6320 Gà Thịt Từ 22 Ngày - 42 Ngày 25kg
V6420 Gà Thịt Từ 43 Ngày - Xuất Chuồng 25kg
H6280S Gà Siêu Thịt Từ 1 - 21 Ngày 25kg
V6380 Gà Siêu Thịt Từ 22 Ngày - Xuất Chuồng 25kg
B6000 Đậm Đặc Gà Thịt Từ 21 Ngày - Xuất Chuồng 25kg
V6480 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Siêu Thịt 7 Ngày Trước Khi Xuất Chuồng 25kg
H633 Thức Ăn Hỗn Hop Cho Gà Giống Siêu Thịt Hậu Bị Từ 7 - 15 Tuần 25kg
H6280 Thức Ăn Hỗn Hợp Cho Gà Siêu Thịt Từ 1 - 21 Ngày 25kg
THỨC ĂN CHO GÀ TA, GÀ TAM HOÀNG
H6270 Gà Tam Hoàng Từ 01 - 42 Ngày 25kg
V6370 Gà Tam Hoàng Từ 43 Ngày - Xuất Chuồng 25kg
V6470 Gà Tam Hoàng Từ 43 Ngày - Xuất Chuồng 25kg
H6270L Gà Ta Từ 01 - 42 Ngày 25kg
V6370L Gà Ta Từ 43 Ngày - Xuất Chuồng 25kg

Thức ăn gia súc cho cút

Code Name Package
THỨC ĂN GIA SÚC CHO CÚT ĐẺ
No product
THỨC ĂN GIA SÚC CHO CÚT THỊT
No product
THỨC ĂN CHO CÚT
B3710 Cút Con Từ 1 Ngày - 5 Tuần 25kg
B3810 Cút Đẻ Giai Đoạn Đẻ Trứng 25kg
B3860 Cút Đẻ Giai Đoạn Đẻ Trứng 25kg